Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Halloween test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Harry Potter test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Pirate revision book
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Either, too
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во активност по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Have got / has got
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик за VIIII одделение
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Пасив
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Презентација за учење на пасив.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Present Simple Revision
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за Present Simple.
Област: Општествени науки
Индиректен говор
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Едукативна презентација на Prezi за индиректниот говор на англиски јазик.
Област: Општествени науки
Денари
Прикачен од: Ирина Шумадиева
Опис: Кратко анимирано видео за македонските пари
Област: Општествени науки
Презентација за запознавање со ООР наменета за ученици и студенти
Прикачен од: Tamara
Опис: Презентација за запознавање со отворените образовни ресурси наменета за ученици и студенти
Област: Општествени науки
Презентација за запознавање со ООР намeнета за наставници и професори
Прикачен од: Tamara
Опис: Презентација за запознавање со отворени образовни ресурси намeнета за наставници и професори
Област: Општествени науки
Како да си ја заштитиме приватноста на Twitter?
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитиме приватноста на Twitter.
Област: Технички науки
Open Access - Briefing Paper
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: The World Wide Web has provided the means for researchers to make their research results available to anyone, anywhere, at any time. This applies to journal articles regardless of whether or not ...
Област: Технички науки
Како да си ја заштитиме приватноста на YouTube?
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитиме приватноста на YouTube.
Област: Технички науки
Ти одлучуваш... Брошура за заштита на личните податоци и приватноста на интернет
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Брошура за заштита на личните податоци и приватноста на интернет на Албански јазик.
Област: Технички науки
Blogo për një kauzë!
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Përfaqësimi me anë të blogut paraqet shfrytëzimin e blogut për të luftuar kundër ndonjë padrejtësie. Njerëzit i shfytëzojnë bloget për të luftuar një sërë padrejtësish, siç ...
Област: Технички науки
Bloget
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: 1. Ç’ËSHTË BLOGU Ç’është në të vërtetë blogu? Disa karakteristika kryesore (boksi) Blogosfera Bloget – paraardhëse e mediumeve të reja Llojet e blogeve 2. HISTORIATI Bloget e para ...
Област: Технички науки
National policy for information society
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Description of the National policy for information society
Област: Технички науки
Pajisjet elektronike dhe e-mbeturinat: Udhëzues për menaxhim
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Ky udhëzues u ofron krijuesve të politikave dhe OJQ-ve që angazhohen për pajisje elektrike ekologjike, një pasqyrë të kërkesave që duhen plotësuar për të pasur një menaxhim të sigurt ...
Област: Технички науки
Како да си ја заштитиме приватноста на Linkedin?
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитиме приватноста на Linkedin.
Област: Технички науки
Како да си ја заштитиме приватноста на e-mail?
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Кратка брошура со совети како да си ја заштитите приватноста на e-mail.
Област: Технички науки
Прирачник за Едубунту Линукс: Како да го направите компјутерот полесен за употреба
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Edubuntu Linux е слободен оперативен систем базиран на Ubuntu Linux. Тој стандардно доаѓа со работната околина GNOME која ...
Област: Технички науки
Препораки за стандарди за ИКТ во државната управа
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Оваа публикација ги претставува препораките за стандарди за ИКТ за интер и интракомуникација во државната ...
Област: Технички науки
Насоки за информациска сигурност
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Воспоставувањето на сигурноста на информациските системи во сите сегменти на општественото и деловното ...
Област: Технички науки
Отворен пристап - информативен документ
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Интернетот им обезбеди на истражувачите да ги објават резултатите од своите истражувања да бидат достапни ...
Област: Технички науки
Wireless Networking in the Developing World
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: A practical guide to planning and building low-cost telecommunications infrastructure
Област: Технички науки
Национална стратегија за развој на информатичко општество
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Опис за националната стратегија за развој на информатичко општество.
Област: Технички науки
е-Рајдер - упатство за почетници (на англиски)
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: е-Рајдер - упатство за почетници верзија бр.1
Област: Технички науки
Doracak për [[wiki]]
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Projekti për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Ulët dhe Maqedonisë ka për qëllim ta plotësojë mungesën e informatave me rëndësi lokale – në shumë ...
Област: Технички науки
Прирачник за [[вики]]
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Поаѓајќи од успехот на слободната енциклопедија Википедија, како и некои локални вики-портали (на пр. Wikimanche), ...
Област: Технички науки
SEO совети за блогери за застапување
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Како да оптимизирате за пребарувачите за да го зголемите бројот на читатели и да влијаете врз повеќе луѓе.
Област: Технички науки
Gjeobombardimi
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Gjeobombardimi është një teknikë që mund të shfrytëzohet për të mundësuar shpërndarje më efektive të video fushatave tuaja nga YouTube nëpërmjet aplikacioneve për harta të Google ...
Област: Технички науки
Вовед во граѓанските медиуми
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Водичот Вовед во граѓански медиуми нуди контекст и студии на случај, кои покажуваат како обичните граѓани од ...
Област: Технички науки
Вкрстено објавување за застапување
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Овој водич нуди краток вовед во користење на вкрстеното објавување при водење на онлајн кампања за ...
Област: Технички науки
Геобомбардирање
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Геобомбардирање е една од техниките кои може да се искористат со цел да се постигне поуспешно ...
Област: Технички науки
Блогирај за кауза
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Целта на водичот Блогирај за кауза! е да информира и инспирира. Водичот е создаден за да биде пристапен и ...
Област: Технички науки
WeGo Концепт за обуки во областа на е-власт
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Целта на Академијата за е -власт е обезбедувањето основа за е-власт. WeGo проектот ќе пренесе знаење до целните ...
Област: Технички науки
We-Go eGovernment Academies
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: We-Go Academies represent training and knowledge transfer concept that may be applied in various online and offline settings. As such they comprise of: Structured layout of knowledge localized to ...
Област: Технички науки
We-Go Academies - Executed Trainings
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: This deliverable reports on the status of training and knowledge transfer in other forms in the participating WB countries, Austria and Estonia, in the period between 1 Dec 2006 and 31 Nov 2007 plus ...
Област: Технички науки
We-Go Interoperability Framework
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: The We-Go project aims at identifying the most recent interoperability status in Western Balkan Countries compared to the European Interoperability Framework guidelines and at developing ...
Област: Технички науки
We-Go Knowledge Net
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: The We-Go Knowledge Net community is established by identifying relevant eGovernment stakeholders in all Western Balkan Countries and organizing relevant activities with their participation. We-Go ...
Област: Технички науки
Дизајн и амбалажа
Прикачен од: Златко Цветаноски
Опис: Магистерска работа на тема: Дизајн и амбалажа. Што е амбалажа и колку е важен нејзинот дизајн. 3D Дизајн на ...
Област: Технички науки
Римски броеви
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Лекција за римските броеви, од историја на математика.
Област: Друга
<<Почетна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <Претходна 91 Следна> . . Последна>>