Harry Potter testПрикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 406
Рејтинг: