Одржување лична хигиена во време на Ковид-19
Прикачен од: Јелена Мандиќ
Опис: Преку мултимедијална содржина учениците учат и повторуваат за лична хигиена како да ја одржуваме во време ...
Област: Општествени науки
Колаж од разновидни таленти и млади животи
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Сумативна брошура од реализиран проект чија цел е почитување на различностите.
Област: Општествени науки
Are you a green teen?
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Краток квиз за утврдување колку децата и тинејџерите се свесни за нивната улога во зачувувањето на ...
Област: Општествени науки
Интерактивни активности (квиз базиран на видеа)
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Учениците гледаат 4 видеа и за секое видео што го гледаат се појавуваат прашања што треба да ги одговорат за ...
Област: Општествени науки
Турција станува Република
Прикачен од: Фросина Аврамоска
Опис: Оnline презентација во која на интересен начин е разработена наставната единица. Во самата презентација се ...
Област: Општествени науки
A Short Halloween Quiz
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Easy questions about Halloween
Област: Општествени науки
Nouns
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: 19 вежби за именките во англискиот јазик
Област: Општествени науки
What are letters?
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Вежби за изучување на англиската азбука
Област: Општествени науки
Kids Love Koalas - A nonfiction text
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Nonfiction texts are informational texts.
Област: Општествени науки
Алиса во земјата на чудата - детска претстава на англиски
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Детската претстава е адапатирана според познатото дело „Алиса во земјата на чудата“
Област: Општествени науки
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . Последна>>