Заматени линии - што е приватно, а што јавно онлајн
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за приватноста на работното место, во контекст на онлајн настава. Презентирана на 09 февруари, ...
Област: Друга
Што е приватност, и колку е таа важна во образовниот процес?
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за приватноста во контекст на онлајн настава. Презентирана на 28 јануари, 2021 година, на ...
Област: Друга
Онлајн малтретирање
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за онлајн малтретирање (cyber-bullying) во контекст на онлајн настава. Презентирана на 28 јануари, 2021 ...
Област: Друга
Безбедно споделување и користење онлајн документи
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за безбедно споделување и користење онлајн документи во контекст на онлајн настава. ...
Област: Технички науки
On-line приватност – дали е навистина можна?
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за онлајн приватност во контекст на онлајн настава. Презентирана на 28 јануари, 2021 година, на ...
Област: Друга
Наставен час: Мерење на моторички способности кај учениците
Прикачен од: Ангелче Гушев
Опис: Наставен час: Мерење на моторички способности кај учениците https://www.youtube.com/watch?v=D-caUg60f2c
Област: Природни науки
2Д форми
Прикачен од: Малина Петреска
Опис: Наставен лист: броење 2Д форми за второ одделение
Област: Природни науки
3Д форми
Прикачен од: Малина Петреска
Опис: наставен лист: препознавање, опишување, именување на 3Д форми
Област: Природни науки
Систем за дишење
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Наставен материјал со анимации, за полесно разбирање на процесот на дишење.
Област: Природни науки
Наставен час: Мерење на антропометриски карактеристики на учениците
Прикачен од: Ангелче Гушев
Опис: Наставен час: Мерење на антропометриски карактеристики на учениците
Област: Друга
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>