Expressing opinions

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Елизабета Костеска
Автор: Елизабета Костеска
Опис: Час по англиски јазик во кој се изучува искажување мислење,согласување и /или несогласување со истото.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 491
Рејтинг: