Елизабета Костеска


Институција: ООУ „Јунус Емре„ с.Лисичани
Лични сајтови:

Кратка биографија:
Expressing opinions
Опис: Час по англиски јазик во кој се изучува искажување мислење,согласување и /или несогласување со истото.
Јазик: Англиски