За проектот

Проектот „Иницијатива за отворени образовни ресурси“ има за цел да влијае на подигање на свеста и капацитетот на академската јавност за создавање и користење на отворени образовни ресурси во Република Северна Македонија. Спроведувач на проектот е фондацијата Метаморфозис.