Për projektin

Projekti “Iniciativa për resurse të hapura arsimore” ka për qëllim të ndikojë në ngritjen e vetëdijes dhe të kapacitetit të publikut akademik për krijimin dhe shfrytëzimin e resurseve të hapura arsimore në Republikën e Maqedonisë. Realizues i projektit është fondacioni Metamorfozis.