Ju ftojmë të bëheni pjesë e uebinarit në temën “Edukimi Medial Online” që do të mbahet më 19 mars, prej orës 17:00 deri në orën 18:30.

Pëshkrimi i webinarit

Qëllimi i webinarit është pajisja e pjesëmarrësve me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme në jetën e përditshme kur konsumojnë mediet dhe informacione. Si rezultat, pjesëmarrësit do të kuptojnë pse është e rëndësishme të kenë aftësi për Edukim Medial (EM), të fitojnë njohuri themelore të EM dhe të mësojnë se si, ku dhe kur t’i përdorin ato. Gjithashtu, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të identifikojnë propagandën, lajmet e rreme dhe mediat e dëmshme.

[Read more…]