Expressing opinions
Прикачен од: Елизабета Костеска
Опис: Час по англиски јазик во кој се изучува искажување мислење,согласување и /или несогласување со истото.
Област: Друга
Travel with light
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Проект за светлината
Област: Природни науки
Театарска претстава - Царевата нова облека (модерна верзија)
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Бајките на Андерсен во 21 век"(Создаваме модерни бајки,како би изгледале бајките на Андерсен ако би биле ...
Област: Друга
Нелични глаголски форми
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Учиме од граматиката на македонскиот јазик преку приказната за Ана и Марко... креативна видео презентација ...
Област: Друга
Кодирање математика/македонски
Прикачен од: Маја Атанасовска Спасеска
Опис: оваа активност е интегрирана со содржина од македонски јазик-пишување порака и математика - решавање задачи ...
Област: Друга
БАЈКА ЗА ЛЕБЕДОТ - ПОИМ ЗА БАЈКА
Прикачен од: Маја Атанасовска Спасеска
Опис: Презентацијата е наменета за запознавање на учениците со поимот бајка. Започнува со интерактиван игра со ...
Област: Друга
Посета на Израел(Палестина)
Прикачен од: Biljana Antova
Опис: Целта е накратко да се запознаете со земјата во која бил роден, живеел и бил разапнат Господ Исус Христос. Со ...
Област: Општествени науки
Бројни изрази(My figure)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Вежби за бројни изрази со ученици од 6то одделение. На овој начин учениците подобро ќе ја запознаат мојата ...
Област: Природни науки
Месна вредност до милион
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Ова е прва лекција по математика за 6то одделение. Направена е видео презентација во која се опфатени сите ...
Област: Природни науки
Драматизација на „Алиса во земјата на чудата“
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Текстот е адаптиран за да може да се одглуми со ученици од 4-6 одделение.
Област: Уметност