Krahasimi dhe renfitja e thyesave
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Prezantim nga matematika për klasën e 6
Област: Природни науки
Njehsimi i këndeve të trekëndlshit
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Video inçizim i njlsisl mësimore
Област: Природни науки
Deljenje ООR i podrška zajednici edukatora
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o deljenju otvorenih obrazovnih resursa i podršci zajednici edukatora. Predstavljena je 23. februara 2021. godine, na vebinaru „Stvaranje i deljenje otvorenih obrazovnih resursa“.
Област: Друга
Stvaranje otvorenih obrazovnih resursa (OOR)
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o stvaranju otvorenih obrazovnih resursa, kao i o alatima, dobrim praksama i licenciranju otvorenim licencama Creative Commons. Predstavljena je 23. februara 2021. godine, na vebinaru ...
Област: Друга
Šta su otvoreni obrazovni resursi?
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o otvorenim obrazovnim resursima, njihovoj istoriji, definicijama. Predstavljena je 23. februara 2021. godine, na vebinaru „Stvaranje i deljenje otvorenih obrazovnih resursa“.
Област: Друга
Maltretiranje na internetu
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o maltretiranju na internetu (cyber-bullying) u kontekstu online nastave. Predstavljena je 28. januara 2021. godine, na vebinaru „Bezbedna i privatna online nastava“.
Област: Друга
Bezbedno deljenje i korišćenje dokumenata na internetu
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o bezbednom deljenju i korišćenju dokumenata na internetu u kontekstu online nastave. Predstavljena je 28. januara 2021. godine, na vebinaru „Bezbedna i privatna online nastava“.
Област: Друга
Privatnost na internetu – da li je stvarno moguće?
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o privatnosti u kontekstu online nastave. Predstavljena je 28. januara 2021. godine, na vebinaru „Bezbedna i privatna online nastava“.
Област: Друга
Nejasne linije – šta je privatno, a šta javno na internetu
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o privatnosti na radnom mestu, u kontekstu online nastave. Predstavljena je 09. februara 2021. godine, na vebinaru „Privatnost u online nastavi“.
Област: Друга
Šta je privatnost i koliko je ona važna u obrazovnom procesu?
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o privatnosti u kontekstu online nastave. Predstavljena je 09. februara 2021. godine, na vebinaru „Privatnost u online nastavi“.
Област: Друга
Açık Eğitim Kaynaklarının Paylaşılması ve Eğitimciler Topluluğunun Desteklenmesi
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Açık eğitim kaynaklarının paylaşılması ve eğitimciler topluluğunun desteklenmesine ilişkin sunum. 23 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen "Açık Eğitim Kaynaklarının Oluşturulması ...
Област: Друга
Açık Eğitim Kaynaklarının (AEK) Oluşturulması
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Açık eğitim kaynaklarının, araçlarının, iyi uygulamaların yaratılması ve Açık Creative Commons lisansları ile lisanslanmasına ilişkin sunum. 23 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen ...
Област: Друга
Açık Eğitim Kaynakları Nelerdir?
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Açık eğitim kaynakları, tarihçesi, tanımları üzerine sunum. 23 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen "Açık Eğitim Kaynaklarının Oluşturulması ve Paylaşılması" web seminerinde ...
Област: Друга
Çevrimiçi Zorbalık
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Çevrimiçi öğretim bağlamında çevrimiçi zorbalık (cyber bullying) üzerine sunum. 28 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen "Güvenli ve Özel Çevrimiçi Öğretim" web seminerinde ...
Област: Друга
Çevrimiçi Belgelerin Güvenli Bir Şekilde Paylaşılması ve Kullanılması
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Çevrimiçi öğretim bağlamında çevrimiçi belgelerin güvenli paylaşımı ve kullanımına ilişkin sunum. 28 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen "Güvenli ve Özel Çevrimiçi ...
Област: Друга
Çevrimiçi Mahremiyet- Gerçekten Mümkün Mü?
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Çevrimiçi öğretim bağlamında çevrimiçi mahremiyet üzerine sunum. 28 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen "Güvenli ve Özel Çevrimiçi Öğretim" web seminerinde sunulmuştur “.
Област: Друга
Çevrimiçiyken Neyin Gizli Neyin Halka Açık Olduğu Hakkında Bulanık Hatlar
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Çevrimiçi öğretim bağlamında işyerinde mahremiyet üzerine sunum. 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen "Çevrimiçi öğretimde gizlilik“ web seminerinde sunulmuştur.
Област: Друга
Mahremiyet Nedir ve Eğitim Sürecinde Ne Kadar Önemlidir?
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Çevrimiçi öğretim bağlamında mahremiyet üzerine sunum. 9 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen "Çevrimiçi öğretimde gizlilik“ web seminerinde sunulmuştur.
Област: Друга
Deljenje ООR i podrška zajednici edukatora
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o dijeljenju otvorenih obrazovnih resursa i podršci zajednici edukatora. Predstavljena je 23. februara 2021. godine, na webinaru „Stvaranje i dijeljenje otvorenih obrazovnih ...
Област: Природни науки
Stvaranje otvorenih obrazovnih resursa (OOR)
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o stvaranju otvorenih obrazovnih resursa, kao i o alatima, dobrim praksama i licenciranju otvorenim licencama Creative Commons. Predstavljena je 23. februara 2021. godine, na webinaru ...
Област: Друга
<Претходна 2 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>