Безбедно онлајн комуницирање

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Автор: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за безбедно онлајн комуницирање во контекст на настава на далечина. Презентирана на 24 јуни, 2021 година, на вебинарот „Дигитална безбедност и сигурност во настава на далечина“.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Неформално
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 103
Рејтинг: