Metamorphosis Foundation


Институција:
Лични сајтови:
http://www.metamorphosis.org.mk
Кратка биографија: Фондацијата Метаморфозис е отворена за соработка со сите заинтересирани страни кои се залагаат за квалитетно образование за сите ученици, без оглед на јазикот на кој се изведува наставата, местото на живеење, или пак достапноста на учебниците за нивното училиште.
Што е приватност, и колку е таа важна во образовниот процес?
Опис: Презентација за приватноста во контекст на онлајн настава. Презентирана на 28 јануари, 2021 година, на вебинарот „Безбедна и приватна онлајн настава“.
Јазик: Македонски
Заматени линии - што е приватно, а што јавно онлајн
Опис: Презентација за приватноста на работното место, во контекст на онлајн настава. Презентирана на 09 февруари, 2021 година, на вебинарот „Приватноста во онлајн наставата“.
Јазик: Македонски
On-line приватност – дали е навистина можна?
Опис: Презентација за онлајн приватност во контекст на онлајн настава. Презентирана на 28 јануари, 2021 година, на вебинарот „Безбедна и приватна онлајн настава“.
Јазик: Македонски
Безбедно споделување и користење онлајн документи
Опис: Презентација за безбедно споделување и користење онлајн документи во контекст на онлајн настава. Презентирана на 28 јануари, 2021 година, на вебинарот „Безбедна и приватна онлајн настава“.
Јазик: Македонски
Онлајн малтретирање
Опис: Презентација за онлајн малтретирање (cyber-bullying) во контекст на онлајн настава. Презентирана на 28 јануари, 2021 година, на вебинарот „Безбедна и приватна онлајн настава“.
Јазик: Македонски