Негативна форма на сегашно просто време (на англиски)Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Видео за негативната форма на сегашно просто време.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 458
Рејтинг: