Pirate revision book


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 385
Рејтинг: