ПасивПрикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Презентација за учење на пасив.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Презентација
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 381
Рејтинг: