Christmas testПрикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Презентација
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 438
Рејтинг: