The First ThanksgivingПрикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за првиот Ден на благодарноста
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Предавање
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 312
Рејтинг: