Приказна по математика
Прикачен од: Нела С Никовска
Опис: Математичка приказна за парови броеви чиј збир е 6,7,8,9 и 10. Интересен ресурс за полесно совладување на ...
Област: Природни науки
Сетило за вид
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Дополнителен материјал за тие ученици што сакаат да знаат повеќе за сетилото за вид Биологија- 8 ...
Област: Природни науки
Are you a green teen?
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Краток квиз за утврдување колку децата и тинејџерите се свесни за нивната улога во зачувувањето на ...
Област: Општествени науки
Запишување големи и мали броеви - интерактивно учење
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Интерактивен ресурс за учење на Запишување на големи и мали броеви кој содржи видео за мотивација, ...
Област: Природни науки
Големи и мали броеви (мотивација)
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Кратко видео за мотивирање за учење на запишување на големи и мали броеви во стандардна форма.
Област: Природни науки
Турција станува Република
Прикачен од: Фросина Аврамоска
Опис: Оnline презентација во која на интересен начин е разработена наставната единица. Во самата презентација се ...
Област: Општествени науки
Театарска претстава - Царевата нова облека (модерна верзија)
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Бајките на Андерсен во 21 век"(Создаваме модерни бајки,како би изгледале бајките на Андерсен ако би биле ...
Област: Друга
A Short Halloween Quiz
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Easy questions about Halloween
Област: Општествени науки
,,Чист воздух,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Презентации од ученицте на тема,,Што ти можеш да направиш за почист воздух,,
Област: Друга
,,Книгата е мојот најдобар пријател,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Едукативно-креативна работилница со активности по повод месец на книгата(15.10.2020- 15.11.2020)
Област: Друга
Втора светска војна
Прикачен од: Ивана Настовска
Опис: Презентација во Power Point за Втора светска војна. Во презентацијата е креативно разработена наставната ...
Област: Општествени науки
What's the time?
Прикачен од: Елизабета Алексовска
Опис: Интерактивна слика за изучување на време-Колку е часот?
Област: Друга
Анимирана училница со помош на Bitmoji
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Aнимирана фотографија со помош на Bitmoji. Направена е во Google Slide, а експортирана како png
Област: Друга
,,Семејство,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Едукативно-креативна работилница по повод Меѓународниот ден на семејството. Корелација на предметот ...
Област: Друга
I love math
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Word Art e алатка за модификација на текст.Може да се користи и за уредување на текст во word. Вклучува ефекти на ...
Област: Природни науки
Спроводници и изолатори
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Истражувачка активност на часот по природни науки во 6 одделение. во ООУ„ Јан Амос Коменски“- Карпош, ...
Област: Природни науки
,,Здрав живот,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Едукативно-креативна работилница за здрав живот.Целта на оваа работилница е проверување на стекнатите ...
Област: Друга
Испарување и кондензација
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: 5 одделение Природни науки Тема бр. 1 Наставна содржина - Запознавање со кондензација
Област: Природни науки
,,Песна за нашето училиште,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: По повод патрониот празник на нашето училиште, учениците самостојно напишаа стихови за училиштето, со желба ...
Област: Друга
,,Повторуваме преку игра,,
Прикачен од: Маја Георгиева
Опис: Оваа игра ја подготвив за учениците од прво одделение, со цел повторување по македонски јазик(препознавање ...
Област: Друга