Запишување големи и мали броеви - интерактивно учење


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Автор: Силвана ЈБинова
Опис: Интерактивен ресурс за учење на Запишување на големи и мали броеви кој содржи видео за мотивација, интерактивна лекција за учење и предизвик за утврдување на знаењата.
Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 106
Рејтинг: