,,Чист воздух,,


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Маја Георгиева
Автор: Маја Георгиева Павловски
Опис: Презентации од ученицте на тема,,Што ти можеш да направиш за почист воздух,,
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 135
Рејтинг: