Спроводници и изолатори


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Александра Блажевска
Автор: Александра Блажевска
Опис: Истражувачка активност на часот по природни науки во 6 одделение. во ООУ„ Јан Амос Коменски“- Карпош, Скопје. Групирање на материјали според електро спроводливоста со користење на дух топче( Ghost ball).
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 172
Рејтинг: