,,Повторуваме преку игра,,


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Маја Георгиева
Автор: Маја Георгиева Павловски
Опис: Оваа игра ја подготвив за учениците од прво одделение, со цел повторување по македонски јазик(препознавање на букви, кажување зборови кои започнуваат на дадената буква) и математика( препознавање и запишување на броеви).
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Видео
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 117
Рејтинг: