,,Здрав живот,,

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Маја Георгиева
Автор: Маја Георгиева Павловски
Опис: Едукативно-креативна работилница за здрав живот.Целта на оваа работилница е проверување на стекнатите знаења и проширување на знаењата за влијанието на правилниот начин на исхрана врз правилен раст и развој, нормално функционирање на целиот организам. Јас оваа работилница ја подготвив за Светкиот ден на здравјето.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Друго
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 132
Рејтинг: