Прости броеви и Ѕвезда многуаголници
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за интегриран пристап при изучувањето на прости броеви и правилни многуаголници.
Област: Природни науки
Машина за пишување тајни пораки
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Постер приказ на вон-наставна активност која вклучува математика и кодирање.
Област: Природни науки
Приказна во Scratch - работа со настани
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: На учениците им се презентира готова програма во Scratch: приказна на тема „Безбедно користење на Интернетот“. ...
Област: Природни науки
Travel with light
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Проект за светлината
Област: Природни науки
Координати 5 одд
Прикачен од: Надица Марковска
Опис: Вовед во координати со интеракција на смарт табла или со MIMIO уред
Област: Природни науки
Здрав начин на живот
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Здрав начин на живот со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Запишување на големи и најмали броеви - предизвик
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Интерактивен ресурс за утврдување и проверка на знаења за запишување на гоелеми и мали броеви.
Област: Природни науки
Математичка соба -escape room
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивна презентација,математичкаи гра во која за да излезат учениците од собата треба да решат неколку ...
Област: Природни науки
Како различните минерали влијаат на растот на растенијата
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Минерали во растенијата
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Влијание на различната светлина врз фотосинтезата
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Фактори кои влијаат на интензитетот на фотосинтезата
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Услови за фотосинтеза
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Фотосинтеза
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Која е улогата на хлоропластите
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Градба на лист
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Систем за излачување
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Ендокринен систем и хормонална регулација
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Рецептори во кожа
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Рецептори за слух
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со слики и игри за усвојување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Рецептори за светлина
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со слики и игри за усвојување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Хемиски рецептори
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Нервен систем
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за совладување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Клетки, ткива, органи и органски системи
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Готвење
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со графици и квиз за проверка на знаењата
Област: Природни науки
Горење
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и квиз за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Одделување на цврсти материи од течност
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција софотографии, видеа и квиз за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Раствори и смеси
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Лекција со интеркативен квиз за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Андриана Димитров
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Одделување на цврсти материи
Област: Природни науки
Запознавање на повратни и неповратни промени
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Лекција по Природни науки за VI одд. и квиз за проверка на знаењата. Квизот дава известување за колку време ...
Област: Природни науки
<<Почетна <Претходна 3 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>