Координати 5 одд

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Надица Марковска
Автор: Надица Марковска
Опис: Вовед во координати со интеракција на смарт табла или со MIMIO уред
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 55
Рејтинг: