Të shprehurit e ndryshores
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Video inçizim i përgaditur për njësinë mësimore për klasën e 9. Të gjitha video inçizimet gjenden në kanalin tim në Youtub në linkun ...
Област: Природни науки
Zgjidhja e barazimeve me kllapa
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Punim i marur nga faqja e Antonija Horvatek, e përgaditur dhe përhstatur në gjuhën shqipe mga unë Ramiz Iljazi
Област: Природни науки
Teorema e Pitagorës
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Njësi mësimore për klasën e 9
Област: Природни науки
Shumzimi i shprehjeve algjebrike
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Njësi mësimore për klasën e 9
Област: Природни науки
Konstruktimi i drejtëzës.Konstruktimi i shumëkëndëshave të rregullt
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Njësi mësimore për klasën e 9
Област: Природни науки
Funksioni
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Njësi mësimore për klasën e 8
Област: Природни науки
3D Format
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Njësi mësimore për klasën e 7 nga lënda e Matematikës përgaditur me Power Point
Област: Природни науки
Thyesat e parregullta dhe numrat e përzier
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Njësi mësimore e përgaditur në Power Point nga lënda e Matematikës për klasën e 6
Област: Природни науки
Vlera_vendore_deri_te_të_qindëtat_dhe_të_mijëtat
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Vlera_vendore_deri_te_të_qindëtat_dhe_të_mijëtat
Област: Природни науки
Emërtimi dhe vizatimi i katërkëndëshit
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Emërtimi dhe vizatimi i katërkëndëshit
Област: Природни науки
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>