Приказна во Scratch - работа со настани


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Автор: Маја Виденовиќ
Опис: На учениците им се презентира готова програма во Scratch: приказна на тема „Безбедно користење на Интернетот“. Заедно се анализира програмата, начинот на кој е креирана, и користењето на настани во истата. Се дискутира за постапката на изготвување на приказната. Потоа учениците самостојно креираат приказни со користење на настани.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 151
Рејтинг: