Андриана Димитров


Институција: ОУ„Св. Климент Охридски“
Лични сајтови:
http://andrianadimitrov.weebly.com
http:// nenasilnouciliste.weebly.com
http:// ekoklimentbt.weebly.com
Кратка биографија: Работам како наставник по Биологија и Природни науки од 2010год. Во ОУ„Св. Климент Охридски“-Битола. Ја работам својата професија со голема љубов и посветеност, а целта ми е учениците да усвојуваат големи знаења, притоа уживајќи во учењето. Затоа и ја креирав мојата веб страна andrianadimitrov.weebly.com на која имам поставено обработени лекции за Природни науки VIодд., Биологија за VIII одд. и Биологија за IX одд.(всушност тоа се три учебници) Секоја лекција е детално објаснета, поткрепена со мои преработени слики на Македонски јазик, а на крајот на секоја лекција има ЕДУКАТИВНА ИГРА и КВИЗ ИГРА ПРОВЕРИ ГО ЗНЕЊЕТО, во која учениците може да го согледаат времето за кое ги одговориле прашањата, нивните точни и погрешни одговори, може да играат неограничен број пати и да се натпреваруваат со други ученици кои бесплатно се регистрирале на страната каде ги имам креирано игрите.
Запознавање на повратни и неповратни промени
Опис: Лекција по Природни науки за VI одд. и квиз за проверка на знаењата. Квизот дава известување за колку време ученикот го решил, кои се негови точни, а кои се грешни одговори .Има можност да се игра неограничен број пати и да се натпреварува со други ученици кои се регистрирале.
Јазик: Македонски
Андриана Димитров
Опис: Одделување на цврсти материи
Јазик: Македонски
Раствори и смеси
Опис: Лекција со интеркативен квиз за проверка на знаењето
Јазик: Македонски
Одделување на цврсти материи од течност
Опис: Обработена лекција софотографии, видеа и квиз за проверка на знаењето
Јазик: Македонски
Горење
Опис: Обработена лекција со фотографии и квиз за проверка на знаењето
Јазик: Македонски
Готвење
Опис: Обработена лекција со графици и квиз за проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Клетки, ткива, органи и органски системи
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Нервен систем
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за совладување и проверка на знаењето
Јазик: Македонски
Хемиски рецептори
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за проверка на знаењето
Јазик: Македонски
Рецептори за светлина
Опис: Обработена лекција со слики и игри за усвојување и проверка на знаењето
Јазик: Македонски
Рецептори за слух
Опис: Обработена лекција со слики и игри за усвојување и проверка на знаењето
Јазик: Македонски
Рецептори во кожа
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Ендокринен систем и хормонална регулација
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Систем за излачување
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Градба на лист
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Која е улогата на хлоропластите
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Фотосинтеза
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Услови за фотосинтеза
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Фактори кои влијаат на интензитетот на фотосинтезата
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Влијание на различната светлина врз фотосинтезата
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Минерали во растенијата
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски
Како различните минерали влијаат на растот на растенијата
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Јазик: Македонски