Нервен систем


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Андриана Димитров
Автор: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за совладување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Предмет: Биологија
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 130
Рејтинг: