Минерали во растенијата
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Влијание на различната светлина врз фотосинтезата
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Фактори кои влијаат на интензитетот на фотосинтезата
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Услови за фотосинтеза
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Фотосинтеза
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Која е улогата на хлоропластите
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Градба на лист
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Систем за излачување
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Ендокринен систем и хормонална регулација
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Рецептори во кожа
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Рецептори за слух
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со слики и игри за усвојување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Рецептори за светлина
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со слики и игри за усвојување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Хемиски рецептори
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Нервен систем
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за совладување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Клетки, ткива, органи и органски системи
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Готвење
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со графици и квиз за проверка на знаењата
Област: Природни науки
Горење
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и квиз за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Одделување на цврсти материи од течност
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција софотографии, видеа и квиз за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Раствори и смеси
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Лекција со интеркативен квиз за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Андриана Димитров
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Одделување на цврсти материи
Област: Природни науки
Запознавање на повратни и неповратни промени
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Лекција по Природни науки за VI одд. и квиз за проверка на знаењата. Квизот дава известување за колку време ...
Област: Природни науки
Со математика до идна професија
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео кое ја покажува примената на математиката во професиите
Област: Природни науки
Координатен систем и координати на точки
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Видео лекција во која е објаснет поимот координате систем, координатна рамнина и наставен лист со решенија ...
Област: Природни науки
Боиме и броеиме
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Квиз за проверка на знаењата од операции со природни и децимални броеви за шесто одделение. Квизот ...
Област: Природни науки
Питагорова теорема кај ромб
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Работено е во Jamboard како интерактивна табла. Може и учениците да работат и одговараат на прашања, доколку ги ...
Област: Природни науки
Веројатност
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Интерактивна табла за бура на идеи во која учениците ќе даваат и запишуваат идеи според барањата.
Област: Природни науки
Опис за реализација на наставен час- Македонски јазик: Обработка на текстот „Дрвото и птицата“ I одд.
Прикачен од: Анка Ангеловска
Опис: Описот на наставниот час изобилува со стратегии кои ја подржуваат и поттикнуваат јазичната писменост кај ...
Област: Друга
Kids Love Koalas - A nonfiction text
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Nonfiction texts are informational texts.
Област: Општествени науки
Алиса во земјата на чудата - детска претстава на англиски
Прикачен од: Елида Мелова
Опис: Детската претстава е адапатирана според познатото дело „Алиса во земјата на чудата“
Област: Општествени науки
Планирање на наставен час- Ликовен елемент во цртањето: Боја - спектар на бои
Прикачен од: Анка Ангеловска
Опис: Во планирањето на часот застапени се визуелните претстави во ликовните интердсициплинарни едукациски ...
Област: Уметност
Планирање на наставен час за петто одделение по ликовно образование
Прикачен од: Анка Ангеловска
Опис: Во планирањето на часот застапени се визуелните претстави во ликовните интердсициплинарни едукациски ...
Област: Уметност
Реактивност на металите со кислород и вода
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Овој Простор за Учење преку Истражување ( ПУИ) се темели на основното сценарио на научно истражувачкиот ...
Област: Природни науки
„Убавината е во различноста“ меѓуетничка интеграција
Прикачен од: Анета Велкоска
Опис: Мултикултурален проект од ученици од II одделение и одделенски наставник Анета Велкоска-презентации за ...
Област: Природни науки
Back to school
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Анимирано видео со користење на Bitmoji. Искористено е и Google slides за ставање на некои елементи. Прикажана е мојата ...
Област: Природни науки
Басна „ Инаетчии “
Прикачен од: Маја Ничевска
Опис: Опис на поимот басна , главни ликови ,поука и поговорки
Област: Природни науки
Е-приказна за 3Д форми
Прикачен од: Соња Трифуновска
Опис: Образовен ресурс за лекцијата Својства на 3Д формите за второ одделение
Област: Природни науки
Е-книга за видови реченици
Прикачен од: Соња Трифуновска
Опис: Ресурс за лекција по македонски јазик за трето одделение за видови реченици
Област: Друга
План за истражување
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Документот претставува темплате кој треба му користи на ученикот како да планира истражување со една ...
Област: Природни науки
НОЕМВРИ МЕСЕЦ НА НАУКАТА - Школа "Млади Физичари"
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Манифестацијата која ќе ни недостасува многу, иако и оваа 2020/2021 се подготвуваме, како дека ќе се случи. Oваа ...
Област: Природни науки
Добар, лош и грд на Интернет
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Ден на бзбеден Интернет Почесто треба да си се потсетуваме на добрите и лошите страни на Интернет. Како да ...
Област: Природни науки
<<Почетна . <Претходна 4 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>