П.И.Чајковски „Детски албум“ во цртани филмови
Прикачен од: Лариса Жулина-Митовски
Опис: Интерактивна презентација по предметот музичко образование за VII одделение. НАСТАВНА ТЕМА НА НАСТАВНАТА ...
Област: Уметност
ОЦЕНУВАЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Споредби во начините на оценување некогаш и денес. Не ги зедов во предвид неубавите примери на оценување, ...
Област: Природни науки
„Паметни“ венецијанерки
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Проект иновација, креиран со ученици членови на физичката секција од ОУ "Даме Груев" - Битола
Област: Природни науки
Екологија - Истражување
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Дали „зелените“ детергенти се помалку токсични од конвенционалните детергенти Истражување од областа ...
Област: Природни науки
Практично определување на НЗС на 2 и 3
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Видео во кое на практичен начин со помош на конци, патенти, компјутерска хартија и стиропор може да се одреди ...
Област: Природни науки
Ератостенов експеримент
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Помина есенската рамноденица. Да имаме време да се подготвиме за пролетната рамноденица го споделувам овој ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (amazing wrench)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (table and chair)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми(Bottle and bowls)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки
Моделирање на 3D форми (mini house)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се ...
Област: Природни науки