Латинизми, грцизми и интернационализми во македонскиот јазик
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Презентација од темата Класични јазици по изборниот предмет Класичната култура во европската цивилизација ...
Област: Друга
Посета на Израел(Палестина)
Прикачен од: Biljana Antova
Опис: Целта е накратко да се запознаете со земјата во која бил роден, живеел и бил разапнат Господ Исус Христос. Со ...
Област: Општествени науки
ОЦЕНУВАЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Оценување е процес на прибирање и интерпретирање информации за учење и постигнувања на учениците.
Област: Природни науки
Проект МИО – ЕДУКАЦИЈА ЗА РАЗЛИЧНОСТ И ИНКЛУЗИВНА ЕДУКАЦИЈА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: По направените истражувања забележавме разлики во јазикот, празниците и зачините кои ги користиме при ...
Област: Природни науки
ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПОВЕЌЕ ЛЕСНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ; ПЛАКАТИ; БРОШУРИ,...Собрани на едно место.
Област: Природни науки
Ератостенов експеримент
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Ератостеновиот експеримент се изведен на пролетната и есенската рамноденица, како дел од Светски настан ...
Област: Природни науки
ФОРУМ ТЕАТАР
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: На бродот Земја не постојат патници, сите сме екипажот Вообичаен скопски ден. Градот се дави во магла и ...
Област: Природни науки
ЕРАТОСТЕНОВ ЕКСПЕРИМЕНТ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: .....Ја меревме сенката на вертикален стап долг 100 cm. Потоа ја одредивме оддалеченста на нашето училиште од ...
Област: Природни науки
Природни науки
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Да направиме активен вулкан- Правење модел на активен вулкан, 2 б одд.ООУ „Димитар Миладинов“ - Скопје
Област: Природни науки
Убавините на РМ - туристичка понуда
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Презентација на дел од нашите активности- истражувања, драматизација. куклена престава, песни, угри...пред ...
Област: Друга
Час на одделенска заедница
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Час на одделенска заедница со примена на МИО активности,
Област: Општествени науки
Куклице
Прикачен од: Виолета Панев
Опис: Опис на легендата КУКЛИЦЕ на наглиски јазик
Област: Општествени науки
Куклице
Прикачен од: Виолета Панев
Опис: Опис на легендата КУКЛИЦЕ на наглиски јазик
Област: Општествени науки
Опис на легенда Билјанини извори
Прикачен од: Виолета Панев
Опис: Преку електронски постер се претставени изработките на учениците на англиски јазик од 4в ООУ Владо Тасевски ...
Област: Општествени науки
Кодирани експериментални задачи на тема течности од секојдневието
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кодирани експериментални задачи на тема течности од секојдневието Задача 1: Ако при експериментирањето ...
Област: Природни науки
Определување на специфичен топлински капацитет на оловни зрнца
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Количество топлина е мерка за внатрешна енергија штосе оддава од едно тело на друго.
Област: Природни науки
Големи волшебства од мали волшебници
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Театарска претстава инспирирана од народни песни кои изобилуваат со описи на физички закони.
Област: Природни науки
Видео за вулкан
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Изработка на модели вулкан и активен вулкан.
Област: Природни науки
Приказна во 12 слики
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Растење и развивање на растенијата.
Област: Природни науки
Физика и други наставни предмети
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Координирана настава
Област: Природни науки