Мини-истражување за ставовите на студентите во врска со користењето на интернет и социјални медиуми
Прикачен од: Tamara
Опис: Во тек на 5 дебати за социјални медиуми, кои се одржаа во текот на месец април, 2012 година, како дел од проектот ...
Област: Општествени науки
Истражување за навиките на интернет кај децата
Прикачен од: Tamara
Опис: Во рамките на проектот „Приватност на интернет на лесен начин“ на Фондацијата Метаморфозис, во јуни 2011 ...
Област: Општествени науки
Предизвици и пречки: Користење на слободен софтвер во локалните самоуправи во Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Истражувањето спроведено во 14 општини во Македонија ги покажува предизвиците и пречките за користење на ...
Област: Технички науки