Прирачник за дигитална безбедност
Прикачен од: Marko Paloski
Опис: Прирачник за дигитална безбедност за професори во основно и средно образование. Краток прирачник од 35 ...
Област: Технички науки
Прирачник за дигитална безбедност
Прикачен од: Marko Paloski
Опис: Прирачник за дигитална безбедност за професори во основно и средно образование. Краток прирачник од 35 ...
Област: Технички науки
Колаж од разновидни таленти и млади животи
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Сумативна брошура од реализиран проект чија цел е почитување на различностите.
Област: Општествени науки
Машина за пишување тајни пораки
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Постер приказ на вон-наставна активност која вклучува математика и кодирање.
Област: Природни науки
Превентива и отстранување на деформитетите кај децата и училишната младина
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Прирачник со текст, илустрации и совети за родителите и наставниците за навремено прeвземање на соодветни ...
Област: Природни науки
Информативен леток за ККЕЦ
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Брошура која ја добиваат учениците како информација за тоа што ќе изучуваат по предметот Класичната култура ...
Област: Друга
Брошура за екологијата стр.2
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Пораки за поттикнување на еколошката свест кај луѓето - стр.2
Област: Природни науки
Брошура за екологијата
Прикачен од: Соња Спанџова
Опис: Како еден од финалните продукти на проектот „ЕКОЛОГИЈАТА-КРАЛИЦА НА ПЛАНЕТАТА“ беше брошурата изработена ...
Област: Природни науки
Портфолио Семантис
Прикачен од: Елена Николовска
Опис: Почнувајќи од 2011 година, професор Николовска активно се вклучува во меѓународни проекти на француски јазик ...
Област: Друга
АРХИМЕД
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Архимед бил математичар, физичар и пронаоѓач кој живеел во античката грчка колонија Сиракуза, на островот ...
Област: Природни науки