Информативен леток за ККЕЦ

Преземи го ресурсот
Прикачен од: Ненад Начковски
Автор: Ненад Начковски
Опис: Брошура која ја добиваат учениците како информација за тоа што ќе изучуваат по предметот Класичната култура во европската цивилизација доколку го изберат како изборен задолжителен предмет во VI одделение.
Област: Друга
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Брошура
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 182
Рејтинг: