Превентива и отстранување на деформитетите кај децата и училишната младина


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Автор: Југослав Спасиќ
Опис: Прирачник со текст, илустрации и совети за родителите и наставниците за навремено прeвземање на соодветни мерки и постапки преку кои можеме да спречиме навики за лошо држење на телото кај децата и училишната младина или да ја спречиме прогресијата на веќе настанато лошо држење или настанат деформитет. Наставен материјал во здравствениот дел на предметот во смисол на преентива од појава на деформитети при учење на далечина.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Брошура
Формат: Документ за преземање
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 184
Рејтинг: