КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Децениски проблем со кој се соочува цивилизацијата. Сите да дадеме свој придонес да се справиме со сите ...
Област: Природни науки
Табеларен извештај
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Програма за пресметување просек по предмети, по пол, просек за сите ученици, број на одлични, многу добри...со ...
Област: Друга
НОЕМВРИ МЕСЕЦ НА НАУКАТА - Школа "Млади Физичари"
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Манифестацијата која ќе ни недостасува многу, иако и оваа 2020/2021 се подготвуваме, како дека ќе се случи. Oваа ...
Област: Природни науки
Добар, лош и грд на Интернет
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Ден на бзбеден Интернет Почесто треба да си се потсетуваме на добрите и лошите страни на Интернет. Како да ...
Област: Природни науки
Тестирање за скроб - експеримент
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: 7 одделение Тема бр.1 , час бр. 4 - Исхрана и преноси на енергија
Област: Природни науки
Пример на ООР портфолио
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интерактивно дигитално портфолио.
Област: Природни науки
Интерактивен дигитален постер - Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Од дневна подготовка до реализација.
Област: Природни науки
Извештај – Отворени образовни ресурси во Македонија – 2010г.
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај – Отворени образовни ресурси во Македонија – 2010г.
Област: Општествени науки
Извештај за приватност и човекови права во Македонија, 2007
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај за Македонија, вклучен во Меѓународното истражување за законите за приватност и случувањата - ...
Област: Општествени науки
Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ помеѓу граѓаните во Р.Македонија“
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ помеѓу граѓаните во Р.Македонија“
Област: Општествени науки