Природни науки: СИЛИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПРИРОДНИ НАУКИ - III одделение
Област: Природни науки
ЖИВИ ОРГАНИЗМИ И НИВНИ НЕДОИСТРАЖЕНИ ИНСТРУМЕНТИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Атмосферскиот и хидростатичкиот притисок, геомагнетизмот, радијацијата, гравитацијата, електтичното поле, ...
Област: Природни науки
Конвертирање на текст со Pixton
Прикачен од: Бисера Толова
Опис: Pixton comics е апликација за креирање на стрипови и истата нуди можност да работите во офлајн како и онлајн. ...
Област: Друга
Фејсбук страница на Весела училница
Прикачен од: Нела Слезенкова Никовска
Опис: Страната содржи материјали и содржини за одделенска настава по различни предмети (наставни листови, ...
Област: Друга
Еколошка веб-страница - Еко плочка
Прикачен од: Нела Слезенкова Никовска
Опис: Еколошка Web - страна со едукативни еколошки содржини
Област: Природни науки
Весела училница - веб-страница
Прикачен од: Нела Слезенкова Никовска
Опис: Web - страна со едукативни содржини, дневни подготовки, изготовки од ученици, работни листови и др.
Област: Природни науки
За секого по нешто
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Публикации
Област: Природни науки
Периферни уреди
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација за изучување на периферните единици на компјутерот за 6 одделение
Област: Технички науки
Games and workshops manual
Прикачен од: Јулијана Талеска
Опис: Овој учебник е одличен за работа на час. Голем дел од работилниците можат да се адаптираат и да се искористат ...
Област: Друга
Наставничко портфолио
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Web Sajt
Област: Природни науки
Кратко видео - Декларација за отворени образовни ресурси
Прикачен од: Tamara
Опис: Кратко информативно видео за Декларацијата за отворени образовни ресурси на Македонија. Поддржете ја ...
Област: Друга
Светското наследство во рацете на младите
Прикачен од: Tamara
Опис: Образовно наставно помагало со упатство за наставници
Област: Друга
Едукативни презентации на Prezi
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интересни едукативни презентации, на пример: Јаглеводороди СВОЈСТВА Физички Првите 4 членови се во ...
Област: Природни науки
Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Очекувани резултати: Учениците: - Решаваат проблемски ситуации, воопштуваат, извлекуваат заклучоци; - Ги ...
Област: Природни науки
Дизајн и амбалажа
Прикачен од: Златко Цветаноски
Опис: Магистерска работа на тема: Дизајн и амбалажа. Што е амбалажа и колку е важен нејзинот дизајн. 3D Дизајн на ...
Област: Технички науки