Едукативни презентации на Prezi


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Интересни едукативни презентации, на пример:
Јаглеводороди
СВОЈСТВА
Физички
Првите 4 членови се во гасовита состојба, од 5C до 17 C атоми во течна, а повисоките во цврста агрегатна состојба
Зголемување на температура под дејство на топење и вриење
Не се раствораат во вода, туку само во органски растворувачи
Некои имаат својства да раствораат лакови,смоли,масла и др.
Хемиски
Слабо реактивни соединенија
Горат запалени на воздух
Реакција на супституција-заменување на еден или повеќе водородни атоми со други атоми или атомски групи
Област: Природни науки
Предмет: Хемија
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 996
Рејтинг: