ЖИВИ ОРГАНИЗМИ И НИВНИ НЕДОИСТРАЖЕНИ ИНСТРУМЕНТИ


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Атмосферскиот и хидростатичкиот притисок, геомагнетизмот, радијацијата, гравитацијата, електтичното поле, температурните колебања, разни промени во животната средина придонесуваат кај живите организми да се развијат посебни органи кои им овозможуваат полесна прилагодливост и опстојување во животната средина. Функционирањето на овие органи е споредливо со функционирањето на инструментите кои ги среќаваме во современите лаборатории.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 400
Рејтинг: