Македонија ризница на здрава храна
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Македонски мултиетнички готвач
Област: Природни науки
ИСТОРИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО НА МЕСЕЧИНАТА СО КОСМИЧКИ ЛЕТАЛА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прва истражувачка станица кон Месечината е лансирана 15 месеци по лансирањето на првиот вештачки сателит на ...
Област: Природни науки
Сина планета
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: "Хартии, шишиња, се и сешто, Запрете луѓе, сторете нешто"
Област: Природни науки
МЕТЕОРОЛОГИЈА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: GLOBE во Македонија - Учење и набљудување во корист на животната средина.
Област: Природни науки
8 Март - Меѓународен ден на жената
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Идејата за одбележување на посебен ден посветен на жените потекнува од почетокот на 20-от век, а на неа ...
Област: Друга
Policy Brief: Отпад од електронска и електрична опрема
Прикачен од: Tamara
Опис: Фодацијата Метаморфозис како дел од своите напори за правилно третирање на е-отпад, застапува и лобира за ...
Област: Општествени науки
Електроника и е-отпад: Водич за управување со е-отпад
Прикачен од: Tamara
Опис: Водичот им овозможува на носителите на одлуки и НВОи, организатори на кампањи за поеколошка електроника и ...
Област: Општествени науки
Електроника и е-отпад: Водич за лобирање и застапување (кратка верзија)
Прикачен од: Tamara
Опис: Водичот содржи информации и алатки кои ќе им овозможат на чинителите од граѓанскиот сектор да направат ...
Област: Општествени науки
Електроника и е-отпад: Водич за лобирање и застапување (долга верзија)
Прикачен од: Tamara
Опис: Водичот содржи информации и алатки кои ќе им овозможат на чинителите од граѓанскиот сектор да направат ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр.5: Безбедно на интернет (второ издание)
Прикачен од: Tamara
Опис: Безбедност на децата на интернет: како возрасните можат да им помогнат на децата во заштитата од ...
Област: Општествени науки
ИКТ водич бр. 7: Отворени образовни ресурси
Прикачен од: Tamara
Опис: Седмиот „Водич за ИКТ“ на Метаморфозис е за сите, бидејќи секој што сака да учи и да стекнува нови знаења ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр.5: Безбедно на интернет
Прикачен од: Tamara
Опис: Безбедност на децата на интернет: како возрасните можат да им помогнат на децата во заштитата од ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр. 9 – Право на говор не е право на говор на омраза
Прикачен од: Tamara
Опис: „Право на говор не е право на говор на омраза“, е брошурата за средношколци која како деветти водич за ИКТ на ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр.10: Говор на омраза на интернет
Прикачен од: Tamara
Опис: Десеттиот Водич за ИКТ на Метаморфозис е наменет за сите оние коишто сакаат да стекнат основни знаења за ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр. 8 – Како да си ја заштитиме приватноста на Фејсбук?
Прикачен од: Tamara
Опис: Осмиот „Водич за ИКТ“ на „Метаморфозис“ е наменет за сите корисници на Фејсбук, без разлика на начинот и ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр. 6: Како до Политика за приватност? (второ издание)
Прикачен од: Tamara
Опис: Шестиот водич за ИКТ на Метаморфозис е подготвен во тесна соработка со Дирекцијата за заштита на личните ...
Област: Општествени науки
Прирачник „е-Бонтонˮ
Прикачен од: Tamara
Опис: Правила за добро однесување во електронската комуникација и подигнување на јавната свест за начинот на кој ...
Област: Општествени науки
Отворен пристап
Прикачен од: Tamara
Опис: „Отворениот пристап претставува бесплатна достапност на дигитални содржини преку интернет. Најпозната и ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич Бр. 1 – Кој владее со интернетот, што е ИКАНН?
Прикачен од: Tamara
Опис: Ова е првиот во серијата кратки документи за различните аспекти на ИКТ и информатичкото општество. Водичот е ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр.4: Безбедност на информациите и зошто да се заштитиме?
Прикачен од: Tamara
Опис: Водичот е наменет за сите кои сакаат да стекнат основни знаења за безбедноста на информациите. Подготвен е ...
Област: Општествени науки
Приватноста како основно човеково право
Прикачен од: Tamara
Опис: „На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на ...
Област: Општествени науки
Онлајн активизам – Социјални медиуми за демократија
Прикачен од: Tamara
Опис: Водич за онлајн активизам.
Област: Општествени науки
Студија за јавна политика: Зголемување на употребата на веб-локациите gov.mk како алатки за транспарентност
Прикачен од: Tamara
Опис: Целта на оваа студија за јавни политики е да се испита тековното ниво на користењена веб-локациите на ...
Област: Општествени науки
What is Glogster EDU
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Glogster EDU is the leading global education platform for the creative expression of knowledge and skills in the classroom and beyond. We empower educators and students with the technology to create ...
Област: Природни науки
Упатство за употреба на OpenOffice.org
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Во Упатството за употреба на OpenOffice.org се поместени упатства за најкористените апликации што се наоѓаат во ...
Област: Технички науки
Сајбернасилство... и тоа е насилство!
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Брошура која зборува за тоа што е сајбернасилство, примери за истото и како да го спречиме.
Област: Технички науки
Европска приватност и човекови права 2010 (на англиски)
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: “European Privacy and Human Rights (EPHR) 2010“ is a report published by Privacy International, EPIC, and the Center for Media and Communications Studies (CMSC) of the Central European ...
Област: Општествени науки
Ти одлучуваш... Брошура за заштита на личните податоци и приватноста на интернет
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Брошурата „Ти одлучуваш..“ е наменета за младата популација, поточно тинејџерите, и содржи многу корисни ...
Област: Општествени науки
Macedonia Online Privacy in 2009 Report Draft
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: Report on privacy and related digital rights compiled as part of Online Privacy Initiative (OPI) project, implemented by Metamorphosis Foundation with co-financing by the Open Society Institute ...
Област: Општествени науки
Comic book "Under surveillance"
Прикачен од: Дона Џамбаска
Опис: The Comic book "Under surveillance" is produced as an information and awareness tool for young adults. Synopsis: In an unspecified European city, a group of young people works, studies, travels, ...
Област: Општествени науки