Прирачник „е-Бонтонˮ


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Tamara
Автор: Фондација е-Македонија
Опис: Правила за добро однесување во електронската комуникација и подигнување на јавната свест за начинот на кој луѓето комуницираат преку социјалните мрежи.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Неформално
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Брошура
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 361
Рејтинг: