Истражување за Сончев систем


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Научно истражување Добивање и претставување докази: прави набљудувања и ги забележува набљудувањата. Разгледување на доказот и пристапот: прави споредба.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Наставна програма
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 594
Рејтинг: