Новинарски лекции


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Tamara
Автор: Сервис за проверка на факти од медиумите
Опис: Овие новинарски лекции се изработени во рамките на Проектот на УСАИД за зајакнување на медиумите во Македонија – Компонента Сервис за проверка на факти од медиумите, имплементирана од Метаморфозис.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Неформално
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 408
Рејтинг: