Bezbednoj komunikaciji na internetu
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o bezbednoj komunikaciji na internetu u kontekstu nastave na daljinu. Predstavljena 24. juna 2021. godine na webinaru „Digitalna bezbednost i sigurnost u nastavi na daljinu“.
Област: Друга
Formativno ocenjivanje u uslovima nastave na daljinu
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o formativnom ocenjivanju u uslovima nastave na daljinu. Predstavljena 20. maja 2021. godine na webinaru „Formativno ocenjivanje u uslovima nastave na daljinu“.
Област: Друга
Bezbedno dijeljenje i upotreba dokumenata na internetu
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o sigurnom dijeljenju i korištenju dokumenata na internetu u kontekstu nastave na daljinu. Predstavljena 24. juna 2021. na webinaru „Digitalna bezbednost i sigurnost u nastavi na ...
Област: Друга
Bezbedno deljenje i upotreba onlajn dokumenata
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o sigurnom deljenju i korišćenju onlajn dokumenata u kontekstu nastave na daljinu. Predstavljena 24. juna 2021. godine na vebinaru „Digitalna bezbednost i sigurnost u nastavi na ...
Област: Друга
Bezbedna onlajn komunikacija
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o bezbednoj onlajn komunikaciji u kontekstu nastave na daljinu. Predstavljena 24. juna 2021. godine na vebinaru „Digitalna bezbednost i sigurnost u nastavi na daljinu“.
Област: Друга
Formativno ocenjivanje u uslovima nastave na daljinu
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Prezentacija o formativnom ocenjivanju u uslovima nastave na daljinu. Predstavljena 20. maja 2021. godine na vebinaru „Formativnom ocenjivanju u uslovima nastave na daljinu“.
Област: Друга
Uzaktan eğitim bağlamında güvenli çevrimiçi iletişim üzerine sunum
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Uzaktan eğitim bağlamında güvenli çevrimiçi iletişim üzerine sunum. 24 Haziran 2021 tarihinde "Dijital Güvenlik ve Uzaktan Eğitim" webinarında sunulmuştur.
Област: Друга
Uzaktan eğitim açısından biçimlendirici değerlendirme
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Uzaktan eğitim açısından biçimlendirici değerlendirme hakkında sunum. 20 Mayıs 2021 tarihinde "Uzaktan eğitimde biçimlendirici değerlendirme" webinerinde sunulmuştur.
Област: Друга
Dönüşüm belgeleri güvenli bir şekilde paylaşılabilir ve kullanılabilir
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Uzaktan eğitim bağlamında çevrimiçi belgelerin güvenli paylaşımı ve kullanımı hakkında sunum. 24 Haziran 2021 tarihinde " Uzaktan eğitimde dijital güvenlik ve emniyet" ...
Област: Друга
Безбедно споделување и користење онлајн документи
Прикачен од: Metamorphosis Foundation
Опис: Презентација за безбедно споделување и користење онлајн документи во контекст на настава на далечина. ...
Област: Друга
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . Последна>>