Посета на Израел(Палестина)


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Biljana Antova
Автор: Билјана Антова
Опис: Целта е накратко да се запознаете со земјата во која бил роден, живеел и бил разапнат Господ Исус Христос. Со кликнување на овој линк ќе направите мала посета на денешен Израел ( во тоа време Палестина) како и дел од местата кои го одбележуваат постоењето на Синот Божји на земјата.
Откако ќе ви се отвори линкот имате мапирано градови и места и кога ќе кликнете на нив ке ви се отворат дополнителни информации, слики и видеа во кои ви се објаснува што се случило на тоа место, како изгледало истото во минатото и како изгледа денес.

Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Истражување
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 135
Рејтинг: