Biljana Antova


Институција:
Лични сајтови:

Кратка биографија:
Посета на Израел(Палестина)
Опис: Целта е накратко да се запознаете со земјата во која бил роден, живеел и бил разапнат Господ Исус Христос. Со кликнување на овој линк ќе направите мала посета на денешен Израел ( во тоа време Палестина) како и дел од местата кои го одбележуваат постоењето на Синот Божји на земјата. Откако ќе ви се отвори линкот имате мапирано градови и места и кога ќе кликнете на нив ке ви се отворат дополнителни информации, слики и видеа во кои ви се објаснува што се случило на тоа место, како изгледало истото во минатото и како изгледа денес.
Јазик: Македонски
квиз - етика на религии
Опис: Преку ваков тип на квиз , на малку поинаков и за учениците поинтересен начин може да се изврши повторување на материјалот и совладување на она што е испуштено во текот на учењето.
Јазик: Македонски