Месна вредност до милион


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Кети Наумоска
Автор: Кети Наумоска
Опис: Ова е прва лекција по математика за 6то одделение. Направена е видео презентација во која се опфатени сите наставни цели.
• Одредува месна вредност на секоја цифра во даден број
• Одредува месна вредност на целите и децималните места кај децимални броеви до стотинки. Во претпоследниот слајд има и една видео игра со која учениците ќе го повторат наученото, а воедно ќе биде и интересна за нив.


Област: Природни науки
Предмет: Математика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Наставна програма
Формат: Интерактивен материјал
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 179
Рејтинг: