Е – учење


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Потреба од изготвување на отворени образовни ресурси се почувствувала многу одамна. Повеќе од една деценија создавам ресурси за моите ученици како додаток на пропишаната редовна литература за предмет физика во основно образование, како и за воннаставните активности. Сите објави, презентации, видеа, е-учебници, интерактивни постери, квизови и др. се со цел истите да се искористат за подобрување на идните стратегии на учење и поучување, а и да ги мотивираат сите колеги да создаваат ресурси за свои предмети. Дел од создадените ресурци и бесплатни веб 2.0 алатки можете да ги видите на приложениот интерактивен постер.
Област: Природни науки
Предмет: Физика
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 166
Рејтинг: